➤ God service med klare aftaler

➤ Autoriseret kloakmester

➤ Professionel rådgivning

​Rottespærre - Montage og service

PROFESSIONEL MONTAGE og SERVICE AF ROTTESPÆRRE

Vil du gerne undgå, at rotterne får adgang til dit kloaksystem og f.eks. kan kravle op gennem dit toilet? Så lad Entreprenørfirmaet Voldbro stå for montering og service af en rottespærre hos dig. Vi er uddannet til korrekt og lovligt at udføre montage og service af rottespærre i både kloak, nedløbsrør og faldstamme. Vi tilbyder alle vores kunder en serviceaftale, så de ikke selv skal huske at bestille vigtige og regelmæssige servicebesøg. Vores kunder kommer især fra Odense, Svendborg og Faaborg, men vi kører ud på hele Fyn.

MONTAGE OG LOVGIVNING I FORBINDELSE MED EN ROTTESPÆRRE

I ændringsbekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter, som trådte i kraft den 12-06-2013, stilles der nye krav om, hvem der må montere en rottespærre. I bekendtgørelsen står følgende: "Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3.". Den enkelte ejendomsbesidder må altså ikke uden videre selv erhverve sig en rottespærre og selv foretage montagen af den.

VORES ANBEFALING TIL DIG, DER HAR EN ROTTESPÆRRE – DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Er service af en rottespærre lovpligtig? Nej, der er ingen krav i lovgivningen om, at en rottespærre skal efterses med et bestemt interval, men det er absolut det bedste at få det gjort alligevel. Som indehaver af en rottespærre skal man være opmærksom på producentens drifts- og vedligeholdelsesvejledning, da der her foreskrives forskellige intervaller for service m.v. afhængig af installationsstedet.

Vedrørende drifts- og vedligeholdelsesplan henviser vi til leverandørens hjemmeside her.

ROTTESPÆRRENS FUNKTION

En rottespærre er en måde at bekæmpe rotters adgang til private kloaksystemer. Rottespærren har den fordel, at den placeres i boligens rense- og inspektionsbrønd, hvorfra den spærrer af for rotterne ude fra det offentlige system. Rottespærren består af en indsats med to bevægelige klapper, som kun kan åbne den ene vej, så den tillader spildevandet fra boligen at passere, men samtidig spærrer rotternes adgang ind i boligens kloak.

Fordelen ved en rottespærre er, at man hermed en gang for alle får spærret af fra det offentlige kloaknet ind til sit private kloaksystem.​

VIDSTE DU DET OM ROTTER?

  • Rotter yngler som udgangspunkt ikke i velfungerende kloakker, da der jævnligt bliver gennemstrømmet med vand. Dér hvor problemet opstår er, når offentlige og private kloakker er i dårlig stand og ikke vedligeholdes.
  • Hvis kloakker ikke er vedligeholdt, kan rotterne yngle i huller og brud eller i ledninger, som ikke længere er i brug.
  • Ifølge Boligejernes Videnscenter har forsøg vist, at et rottepar på ét år kan blive til 50 rotter. Med mildere vintre og nemmere adgang til boligerne kan antallet dog komme helt op til over 800 rotter på et år.

GODE RÅD TIL EN ROTTEFRI EJENDOM

Bliver du opmærksom på rotter på din ejendom, anbefaler vi altid, at du anmelder det straks til din kommune.

  • ​Få monteret en rottespærre, så rotterne ikke kommer ind i husstandens kloaksystem. Husk at den kræver løbende vedligeholdelse.
  • Sørg for at diverse udluftningskanaler m.m. i huset er sikret med f.eks. stålnet, så rotterne ikke kommer ind denne vej.
  • Fjern føde til rotterne som f.eks. kompostbunker, dyrefoder og lignende.
  • Se kloakken som en del af huset – vedligeholdelse af denne er lige så vigtig som f.eks. at male vinduer og få service på sit fyr. For at vedligeholde kloakken bør man mindst to gange om året efterse boligens brønde og rense disse for blade og slam. Man kan også få lavet en TV-inspektion af kloakkens ledninger. Sidstnævnte kan en kloakmester hjælpe med. Derudover bør boligejere regelmæssigt tilse og rense deres gulvafløb og vandlåse.
  • Vi henviser i øvrigt til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside vedrørende yderligere vejledninger til rottebekæmpelse.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i vores priser på en rottespærre? Så kontakt os på telefon 73 70 65 60 eller e-mail kontor@voldbro.dk. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud til dig med en god pris.​

​​få et godt og uforpligtende tilbud!

Vi står klar til at hjælpe med netop din opgave. Skriv til os med din opgave og vi vender tilbage inden for 3 hverdage.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt os i dag og få et godt tilbud på slamsugningsarbejde.

Om firmaet

Entreprenørfirmaet Voldbro ApS beskæftiger erfarne kloakmestre, som i fællesskab projekterer nyanlæg og renoveringer. Vores kloakarbejde udføres naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger

Administrationen: kontor@voldbro.dk

Man - Søn: 24 timers service