➤ God service med klare aftaler

➤ Autoriseret kloakmester

➤ Professionel rådgivning

​Rottespærre - Montage og service

PROFESSIONEL MONTAGE og SERVICE

I Entreprenørfirmaet Voldbro er vi uddannet til korrekt og lovligt at, udfører montage og service af rottespærre.

Vi gør det let og tilbyder vore kunder en serviceaftale, der betyder at man ikke skal huske at bestille vigtige og regelmæssige servicebesøg.​

MONTAGE OG LOVGIVNING

I ændringsbekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter som trådte i kraft den 12-6-2013, stilles der nye krav om, hvem der må montere rottespærre. I bekendtgørelsen står følgende: "Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3."Den enkelte ejendomsbesidder må altså ikke, uden videre, selv erhverve sig en rottespærre, for derefter selv at foretage montagen af denne.

ANBEFALING – DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Er service af Rottespærren lovpligtig? - Nej, der er ikke et krav i lovgivningen om at en Rottespærre skal efterses med et bestemt interval.

Men som indehaver af en rottespærre skal man være opmærksom på producentens Drifts- og vedligeholdelses-vejledning. Her foreskrives forskellige intervaller for service m.v. afhængig af installationsstedet.

Vedrørende Drifts- og vedligeholdelsesplan, henviser vi til leverandørens hjemmeside her.

ROTTESPÆRRENS FUNKTION

Rottespærre er en forholdsvis ny måde til at bekæmpe rotters adgang til private kloaksystemer.

Rottespærren har den fordel at, den placeres i boligens rense- og inspektionsbrønd hvorfra den spærrer for rotterne ude fra det offentlige system. Rottespærren består af en indsats med to bevægelige klapper som kun kan åbne den ene vej så den tillader spildevandet fra boligen at passere, men samtidig spærrer rotternes adgang ind i boligens kloaksystem.

Fordelen ved en rottespærre er at man hermed en gang for alle får spærret af fra det offentlige kloaknet og ind til sit private kloaksystem.

VIDSTE DU DET OM ROTTER

  • Rotter yngler som udgangspunkt ikke i velfungerende kloakker, da der jævnligt bliver gennemstrømmet med vand. Der, hvor problemet opstår, er, når offentlige og private kloakker er i dårlig stand og ikke vedligeholdes.
  • Hvis kloakker ikke er vedligeholdt, kan rotterne yngle i de huller eller brud, der kan være, eller i ledninger som ikke længere er i brug.
  • Ifølge Boligejernes Videnscenter har forsøg vist, at et rottepar på ét år, kan bliver til 50 rotter. Men med mildere vintre og nemmere adgange til boligerne, kan antallet komme helt op over 800 rotter på et år.

GODE RÅD TIL EN ROTTEFRI EJENDOM

Bliver du opmærksom på at der er rotter på din ejendom, anbefaler vi altid at du anmelder dette straks, til din kommune.

  • Få monteret en rottespærre i kloakken, så rotterne ikke kommer ind i husstandens kloaksystem. Husk, at en rottespærre kræver løbende vedligeholdelse.
  • Sørg for at diverse udluftningskanaler m.m. i huset er sikret med f.eks. stålnet, så rotterne ikke kommer ind denne vej.
  • Fjern føde til rotterne, som f.eks. kompostbunker, dyrefoder og lignende.
  • Se kloakken som en del af huset – vedligeholdelse af denne er lige så vigtigt som fx at male vinduer og få service på sit fyr. For at vedligeholde kloakken, bør man mindst to gange om året efterse boligens brønde og rense disse for blade og slam. Man kan også få lavet en TV-inspektion af kloakkens ledninger. Sidstnævnte kan en kloakmester hjælpe med. Derudover bør boligejere regelmæssigt tilse og rense deres gulvafløb og vandlåse.
  • Vi henviser i øvrigt til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, vedrørende yderligere vejledninger til Rottebekæmpelse.

​​få et godt og uforpligtende tilbud!

Vi står klar til at hjælpe med netop din opgave. Skriv til os med din opgave og vi vender tilbage inden for 3 hverdage.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt os i dag og få et godt tilbud på slamsugningsarbejde.

Om firmaet

Entreprenørfirmaet Voldbro ApS beskæftiger erfarne kloakmestre, som i fællesskab projekterer nyanlæg og renoveringer. Vores kloakarbejde udføres naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger

Administrationen: kontor@voldbro.dk

Man - Søn: 24 timers service